• Home
  • Agenda
  • Het Olympisch Gebied
  • Wat is er te doen?
  • Video
  • Ambassadeurs
  • Nieuwsarchief
  • Zomerspelen
  • Organisatie
  • Contact
  • Audiotour
Inschrijven nieuwsbrief
   

STICHTING PROMOTIE OLYMPISCH GEBIED

Promotie Olympisch Gebied
Het Olympisch gebied in Amsterdam was lange tijd een vergeten deel van de stad. Maar daar komt snel verandering in. Sinds het Olympisch Stadion is gered van de sloop, wordt het gebied herontwikkeld tot een bruisende omgeving waarin sport en cultuur een belangrijke rol spelen. Dit alles gebeurt onder het motto: ‘Olympisch Gebied Amsterdam. Inspirerend sinds 1928'. Stichting Promotie Olympisch Gebied Amsterdam doet er alles aan om het gebied op de kaart te zetten als dé plek voor talentontwikkeling, sportief eerbetoon en creativiteit.

Wat doet Stichting Promotie Olympisch Gebied?
De Stichting wil activiteiten in het Olympisch Gebied promoten, communiceren en faciliteren. Te denken valt aan een schaatsbaan op het Marathontorenplein, een buurtfestival, straatvoetbal op het Johan Cruijffcourt, scholierenatletiek op de inloopbaan, thuisblijf evenementen tijdens Olympische Spelen, maar ook aan bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de instellingen op en rond het Olympisch Gebied.

Wie maken promotie Olympisch Gebied mogelijk?
Op verzoek van Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid zijn er diverse publieke en private partijen bijeengebracht. Naast stadsdeel Oud-Zuid zijn Dienst Ruimtelijke Ordening, de Gerrit Rietveld Academie, Bouwinvest, Eigen Haard, Ymere, het Olympisch Stadion, ROC van Amsterdam en opleidingsinstituut De Baak bij elkaar gebracht. "Het gezamenlijke belang is dat iedereen baat heeft bij het verlevendigen van de omgeving".

Het stadsdeel was bezig met een nieuw ontwerp voor het Stadionplein en ging een dialoog aan met bewoners, ondernemers en creatieven over de gewenste programmering in het gebied. Het bleek dat iedereen onmiddellijk energie krijgt van het Olympische verleden. Hoger, beter, sneller, maar dan in een modern jasje.

Door de krachten te bundelen en de samenwerking aan te gaan, kunnen de partijen heel veel bereiken.

Wie zitten er in de organisatie Stichting Promotie Olympisch Gebied
Amsterdam?


Bestuur Stichting
Hans Lubberding, voorzitter               
(directeur Olympisch Stadion)
Mark Vlasblom, penningmeester      
(voorzitter directie ROCv Amsterdam)
Elisabeth Eyl, algemeen bestuur  
(voorzitter cultuurcluster Asscher, hoofd Openbare Bibliotheek Amsterdam-Zuid)
Peter Hildering, algemeen bestuur   
(directeur Eigen Haard)
Jan Willem Kos, algemeen bestuiur
(Bouwinvest)


Zakelijk medewerker
Eva Schneider
eva@olympischgebied.nl

 

Contact


 

 

AGENDA

Er zijn momenteel geen agendapunten beschikbaar

LANGLOPENDE ACTIVITEITEN

Er zijn momenteel geen agendapunten beschikbaar

Nog geen tweets